Naar wie luister je?

      Reacties uitgeschakeld voor Naar wie luister je?

Esther van den Bor

Rapporten en meningen

Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam afgelopen week uitgebreid in het nieuws met hun recente rapport over de investeringen die nodig zijn om een gemiddelde woning energieneutraal te maken. In het rapport wordt gerekend aan de gemiddelde kosten van te nemen maatregelen en de terugverdientijden daarvan in twintig verschillende typen huishoudens. In een deel van die gevallen zijn de financiële besparingen door een lager energieverbruik beperkt. De investering van gemiddeld   € 35.000,-  ’terugverdienen’ is in die situaties een vrijwel onmogelijke opgave. Een van de conclusies is dat nieuw beleid en/of extra subsidies noodzakelijk zijn. De landelijke pers bracht met name in haar nieuwsweergave naar voren, dat het zó onrendabel is om je huis nu al energieneutraal te maken. Opnieuw zetten de landelijke media een negatieve sfeer neer rondom het thema van energiebesparing en klimaatmaatregelen te nemen door huiseigenaren.

Daarnaast staat de ervaring van ThuisBaas. Een sociale uitvoeringsonderneming opgezet door Urgenda, die al gedurende acht jaar woningen renoveert tot energieneutraal zonder dat de woonlasten stijgen. Urgenda stelt dan ook dat in veel gevallen, ook onder de huidige voorwaarden en met de huidige technieken, prachtige woningen met groot comfort en nul op de meter aan energiekosten kunnen worden gerealiseerd.

Terugverdientijd
Het verbaast me altijd weer wanneer ik gewone mensen enthousiast hoor vertellen over een prachtige vakantie, de nieuwste telefoon, een moderne keuken. Niemand heeft het dan over terugverdientijden! In de bovenstaande berekeningen wordt bovendien een deel van de kosten/baten niet meegenomen in het gehele plaatje. Comfortabel wonen is een voordeel dat een grote bijdrage levert aan woongenot. De kosten van het uitstellen van het verlagen van fossiel energieverbruik worden afgewenteld op andere landen en toekomstige generaties. Want een ander rapport van een grote groep wetenschappers vanuit veel landen, heeft een nauwkeuriger berekening van de klimaatgevoeligheid van onze aarde gepubliceerd in het blad Review of Geophysics. Gewoon doorgaan zal een temperatuurstijging veroorzaken van circa 3 graden Celsius binnen 50-60 jaar. Leven wordt met name in grote steden en in de tropen ‘erg onaangenaam’ volgens Mark Lynas in zijn boek ‘Zes graden’. In dat boek beschrijft hij de effecten van de temperatuurstijgingen van 1 tot 6 graden boven het pre-industriële niveau. Dus, het is níet een optie om te wachten tot je rijk wordt van een lager verbruik van fossiele energie. De aarde wordt in de tussentijd onaangenaam minder prettig leefbaar. Wie wil die verantwoordelijkheid nemen? Dus luister niet naar uw portemonnee en naar sceptici. Maar kijk om u heen en zie dat klimaatverandering al heftig merkbaar is en start met het nemen van alle maatregelen die u zelf kunt nemen – u kunt dus wel veel doen!