Zomerrust?

      Reacties uitgeschakeld voor Zomerrust?

De zomermaanden leveren meestal wat minder nieuws op over het Groene Hart. Vandaar dat de eerstvolgende Groene Flits pas op 31 augustus zal verschijnen en niet al over 14 dagen. Dus even rust voor de opstellers van de Flits.

Ook zijn er in de zomer minder activiteiten waar de betekenis van het Groene Hart of delen ervan centraal staat. Dat is door de corona-uitbraak natuurlijk al veel langer aan de gang. Ik merk dat het bij velen toch gaat kriebelen; de wens om weer samenkomsten te organiseren neemt toe.

Dat is bij de Stichting Groene Hart ook het geval. We hebben ons Groene Hart beraad moeten uitstellen en ons voornemen om een Groene Hart conferentie te houden hebben we in de koelkast gezet. Ondanks beperkingen in zaalcapaciteit willen we in het komend najaar de draad weer oppakken en wat grotere bijeenkomsten over het Groene Hart organiseren.

Die plannen krijgen een extra accent omdat er in onze ogen toenemende beweging rond en over het Groene Hart merkbaar is. Een paar voorbeelden: het opnemen van het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie, het maken van een biografie van het Groene Hart, het komende Rli-advies over bodemdaling, de toenemende vraag naar streekproducten, enzovoort.

Er komt vanuit vraagstukken als bodemdaling en waterhuishouding, energietransitie, klimaataanpassing en woningbehoefte, zoveel op het Groene Hart af dat een debat over de toekomst onvermijdelijk is. En dat ervaren we bij de stichting als zeer positief. Liever discussie over het concept achter het Groene Hart dan langzame versplintering.

Wij gaan daarom opgewekt de zomerrust in. Niet (alleen) om te luieren, maar vooral om ons voor te bereiden om daarna ons weer vol energie te storten op de uitdagingen voor het Groene Hart en behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteit.

Ik wens u namens alle betrokkenen bij de Stichting Groene Hart goede zomermaanden toe.

Chris Kalden, voorzitter