Kiezen voor toekomst

      Reacties uitgeschakeld voor Kiezen voor toekomst

Esther van den Bor

Trends in denken
Deze week een artikel in De Correspondent: Nederland wordt steeds progressiever. Ten opzichte van 2014 is de verdraagzaamheid jegens “anderen” sterk toegenomen. We zijn toleranter, ruimdenkender. Toch wel anders dan in de media naar voren komt (en in kiezersgedrag). Ook een rapport dat in november 2022 uitgegeven werd door Glocalities spreekt van de trends die zich wereldwijd manifesteren onder de oppervlakte (Analyse van bijna 300.000 gesprekken in 20 landen). Vooral jongeren van de generatie Z (18 tot 24 jaar oud) zijn pessimistisch, angstig en voelen zich vervreemd van de maatschappij. Hun dromen en hoop zijn sterk aangetast. Dat komt deels door de pandemie van Corona, maar vooral ook door de diverse crises die nu zichtbaar zijn en hoe die (niet) worden aangepakt. In opkomende economieën en conservatieve landen uit zich dat in een toename van meer liberaal, progressief en geëmancipeerd denken. In rijkere landen hechten deze jongeren vooral aan gelijkwaardige mensenrechten en zijn er zorgen over klimaat en extremistische partijen. Zij willen leven met en voor positieve doelen en vinden spiritualiteit belangrijk. De urgentie om de huidige waarden en systemen te veranderen groeit.

Urgentie en actie
Het gevoel dat we in beweging moeten komen groeit. Niet alleen bij deze jongeren, maar zij hebben wel tijd, kracht en energie. Ook bekende Nederlanders en (groot)ouders begrijpen wat er op het spel staat. Carice van Houten bijvoorbeeld sprak duidelijke woorden over haar nieuwe activisme. Samen met anderen ging ze in gesprek met de Rabobank.
De column van Stefan Paas in NRC van 27 mei j.l. sluit aan op de noodzaak om te veranderen en in actie te komen. Vasthouden aan oude gewoonten en systemen is gevaarlijk aan het worden. De toekomst is onzeker, maar wegkijken kan niet meer! Hoopvol verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en al het leven op aarde is kiezen voor een betere toekomst voor iedereen.