Onderwaterdrainage in Friesland leidt niet tot minder CO2 uitstoot

      Reacties uitgeschakeld voor Onderwaterdrainage in Friesland leidt niet tot minder CO2 uitstoot

Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma.

Van 2017 – 2021 is er onderzoek gedaan de effectiviteit van onderwaterdrainage. Voor het onderzoek werd in percelen van acht Friese boeren onderwaterdrainage aangelegd. Onderwaterdrainage blijkt een goede methode om bij hogere slootpeilen natschade te beperken. Hierdoor wordt het teveel aan water afgevoerd. Het is ook een goede methode om het veen in droge perioden te vernatten. Maar ondanks de hogere grondwaterstand werd er tijdens het onderzoek geen CO2-reductie gemeten.

Het rapport is te vinden op Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot | Veenweide (veenweidefryslan.frl)

Ook landelijk vindt in veenweidegebieden onderzoek plaats naar drainage en het effect op veenoxidatie. De Radboud Universiteit en Wageningen Research adviseren de uitkomsten van het landelijk onderzoek af te wachten. Andere afstanden tussen de buizen, pompen die het water onder druk in de buizen pompen, hogere slootpeilen dan de 60 cm onder maaiveld die in Fryslân is toegepast en andere samenstelling van het veen, kunnen van invloed zijn op het oxidatieproces. Dan zou onderwaterdrainage wel een bruikbare maatregel kunnen zijn.