Waarom een Pact? – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Waarom een Pact? – Column van de voorzitter

De Stichting Groene Hart en de Natuur- en Milieuorganisaties van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht willen een ‘Pact’ sluiten met de overheden óver het Groene Hart. Om de kernwaarden van natuur, cultuurhistorie, landschap en dergelijke te bewaren en veilig te stellen tegen ongewenste ingrepen. Velen begrijpen dat, het hoeft geen nadere toelichting.

Toch klinkt regelmatig de vraag waarom dan in de vorm van een Pact? Zijn (gewone) afspraken dan niet voldoende?

Ons antwoord is dat het Groene Hart niet alleen van overheden (27 gemeenten, 5 waterschappen, 3 provincies en meerdere ministeries) is, maar evengoed van alle inwoners en van maatschappelijke organisaties die opkomen voor belangen van het Groene Hart. Dus ook visie of wensen van anderen dan overheden tellen. Die hebben wij op papier gezet. Voor ons gaat het dan vooral om de kernwaardes van het Groene Hart. Daarover willen we dan afspraken maken met de overheden en die vastleggen in een Pact waarin we samen optrekken.

Een Pact is ook nodig vinden wij, omdat papier geduldig is en het in de praktijk voorkomt dat gemaakte afspraken (zeker als die met heel veel partijen zijn afgesproken) ter zijde worden geschoven. Wij vinden dat bewoners en maatschappelijke organisaties overheden moeten kunnen houden aan gemaakte afspraken (zo nodig via de rechter). Visies en perspectieven hebben te weinig juridische kracht om dat te bewerkstelligen. Daarom een Pact (bondgenootschap of contract) waarin dat wel is geregeld. Er is een goed voorbeeld in Nederland waarin dit werkt: het Kustpact (2017). Wat toen in 2017 daar (aan de kust) kon, willen wij nu hier.

Tenslotte: op 7 september deden wij onze handreiking naar het Bestuurlijke Platform (BP) Groene Hart. Na ruim twee maanden houden we moed op een contact met de voorzitter van het BP mevrouw Mirjam Sterk, gedeputeerde te Utrecht. Ons is verteld dat een gesprek aanstaande is. We zullen zien.

Wij informeren u over het verloop.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart