Nieuws

Volg de berichtgeving in De Groene Flits en via het Nieuwsportaal van het Groene Hart 

 

Van het bestuur – gesprek met gedeputeerde

Afgelopen woensdag 17 januari spraken wij, Stichting Groene Hart en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, met gedeputeerde van Utrecht, mevrouw Mirjam Sterk, tevens voorzitter van het Bestuurlijke platform Groene Hart. Onderwerp:… Lees verder »

Posted in Actueel, Actueel Uitgelicht | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Van het bestuur – gesprek met gedeputeerde

Onderwaterdrainage in Friesland leidt niet tot minder CO2 uitstoot

Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Onderwaterdrainage in Friesland leidt niet tot minder CO2 uitstoot

Vijf visies op de Krimpenerwaard

Een frisse wind met een behoudende tint Een frisse wind met een behoudende tint is de visie van Planbureau Zuid5 voor een vernieuwde Krimpenerwaard. Bij vernieuwing ligt voortdurend de nuance… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Omgevingsvisie | Reacties uitgeschakeld voor Vijf visies op de Krimpenerwaard

Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel

Platform Mooi Zuidplas heeft in een reactie op de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder een eigen invulling gegeven aan de daarin voorgestelde Landschappelijke Schakel. Het gebied vormt met de Groene Waterparel (voor… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Reacties uitgeschakeld voor Platform Mooi Zuidplas presenteert een kaart Landschappelijke Schakel

Aquathermie steeds meer in beeld

Naast zon- en windenergie komt nu ook aquathermie als duurzame bron steeds meer in beeld. Haalbaarheidsstudies laten zien dat energie uit oppervlaktewater en afvalwater goede mogelijkheden bieden voor verwarming van… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | Reacties uitgeschakeld voor Aquathermie steeds meer in beeld

Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Wageningen University en Research (WUR), Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank en de provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig ‘boeren’ in het Groene Hart. Daarbij is aandacht… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Reacties uitgeschakeld voor Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Veenweidegebieden in 2120

In het rapport Een natuurlijkere toekomst voor Nederland-in-2120 schetsen onderzoekers van de WUR een toekomstbeeld van ons land, gebaseerd op ‘nature based solutions’ waarin opgaven voor klimaat en biodiversiteit hand in… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Reacties uitgeschakeld voor Veenweidegebieden in 2120

Onderwaterdrainage in polder Lange Weide

De aanleg van onderwaterdrainage in de Toekomstbestendige polder Lange Weide nabij Driebruggen, is voltooid. Met 310 ha in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke is dit het… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Reacties uitgeschakeld voor Onderwaterdrainage in polder Lange Weide

De Kortste Weg

De kortste weg is een initiatief van de Milieufederatie Zuid-Holland. Zij wil met deze campagne zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor duurzaam geproduceerd voedsel van dichtbij: uit de eigen streek… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht | Reacties uitgeschakeld voor De Kortste Weg

Zorg voor Landschap

LANDSCHAP IS WEESKIND IN OMGEVINGSBELEID De kwaliteit van het landschap is een publiek belang en moet beter worden meegewogen in de ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. Dat zegt het Planbureau… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reacties uitgeschakeld voor Zorg voor Landschap