Reactie op het boterkoek-raadsel

      Reacties uitgeschakeld voor Reactie op het boterkoek-raadsel

In vorige Flits stond een artikel over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek‘. Hoe actueel dat stuk van 5 jaar geleden nog is blijkt wel uit een reactie die we hierop kregen. In die reactie worden concrete voorbeelden gegeven van hoe steeds weer stukjes van het Groene Hart worden afgeknabbeld. Er wordt ruimte gegeven aan industrieterreinen en villa’s voor rijke buitenstaanders, ten gunste van speculanten en projectontwikkelaars. Ook de gemeente profiteert terwijl wordt gehandeld in strijd met het eigen beleid om de kernkwaliteiten van het Groene Hart overeind te houden, zoals vastgelegd in de structuurvisie. Speelt de provincie nog een rol? Lees verder op kwaliteitsatlas