“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

      Reacties uitgeschakeld voor “We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

Het kan niet zo doorgaan met de doorgaande peilverlagingen in de veenweiden en de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Daar zijn nu toch echt ingrepen voor nodig. Volgens Theo Vogelzang van Wageningen… Lees verder »

Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

      Reacties uitgeschakeld voor Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig geweest… Lees verder »